UJIAN PSIKOLOGI

Personaliti Plus

Inventori Personality Plus adalah salah satu kaedah untuk mengenalpasti personaliti seseorang dengan mencungkil kekuatan dan mencantas kekurangan. Apabila kita mengenali personaliti diri kita, kita akan lebih memahami sifat dalaman kita, memperbaiki personaliti dan belajar berinteraksi dengan orang lain. Ujian ini mengandungi 160 soalan yang perlu dijawab . Di mana 80 item konstruk bagi kekuatan yang ada pada seseorang dan 80 item kelemahan yang terdapat pada seseorang. Anda diminta menjawab dengan jujur untuk saringan yang lebih tepat.

BILANGAN JUMLAH UJIAN YANG DIREKODKAN 7218

Mula Ujian

DASS 21

Depression Anxiety Stress Scale atau DASS ialah ujian saringan bertulis untuk mengenal pasti tahap kemurungan, kerisauan dan stress seseorang.

BILANGAN JUMLAH UJIAN YANG DIREKODKAN 5699

Mula Ujian

Rasa Tanggungjawab

Adakah personaliti seseorang boleh diukur? Perangai manusia sentiasa berubah dan menjadi fitrah manusia untuk berubah mengikut kehendak setempat. Tujuan ujian ini adalah untuk mencari identiti anda sebenar bukan untuk mencari kelemahan diri.

BILANGAN JUMLAH UJIAN YANG DIREKODKAN 3169

Mula Ujian

Stres

Stres atau tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang perubahan atau tuntutan. Bila stres rendah, hasil kerjanya juga rendah kerana kurangnya motivasi dan tumpuan kepada kerja. Bila stres berada di peringkat tinggi , seseorang itu akan mengalami tekanan dan menunjukkan tanda-tanda stres. Stres di peringkat sederhana adalah yang paling baik kerana ia akan meningkatkan motivasi dan perkembangan hidup seseorang itu.

BILANGAN JUMLAH UJIAN YANG DIREKODKAN 4006

Mula Ujian